Sarrera

Sarrera

Jokabide arriskutsuen ondorioz ondorio negatiboak izateko arrisku handia duten portaerak edo jarduerak dira. Pertsonaren osasuna, osotasuna edo bizitza arriskuan jartzen dute, neurri handiagoan edo txikiagoan.

Nerabezaroan, arrisku-portaerak has daitezke. Norberaren nortasuna berresteko joera, gurasoekin egoteko interes gutxiago eta berdinekin egoteko gogo handiagoa. Arrazoitzeko gaitasuna handitzeak eta ukiezintasun-sentsazioak eragina izan dezake jokabide horietara hurbiltzeko erabakiak hartzean.