Nerabeak

Nerabeak

Nerabeari bere prozesu pertsonalean laguntzen diogu. Gazte bakoitzaren egoeraren lehen ebaluazioa egiten dugu, maila pertsonalean, familian, eskolan, gizartean eta komunitatean. Ebaluazio horren ondoren, banakako elkarrizketen, familia-topaketen eta beste profesional batzuekiko koordinazioaren bidez, jarduteko ibilbide bat proposatzen dugu, arriskuei aurre egiteko trebetasunak eta baliabide pertsonalak hobetzeko eta helduarorako bidea errazteko.