Misioa, ikuspegia eta baloreak

Misioa

Suspertu Programaren helburu nagusia da droga-kontsumoen eta bestelako arrisku-portaeren prebentzioa, gizarte-sentsibilizazioa, arreta, esku-hartze integrala eta ikerketa.

Ikuspegia

Nerabeentzako eta haien familientzako Nafarroan erreferentziazko prebentzio programa izatea. Gogobetetze-maila handiak lortzea bai erabiltzaileengan bai langileengan. Erantzun eraginkorra eta kalitatezkoa ematea drogen kontsumoaren eta bestelako jokabide arriskutsuen problematikari.

Balioak

  • Elkartasuna

Jokabide arriskutsuetan inplikatuta dauden pertsona behartsuenei arreta emateko borondatea. Eta boluntarioek lan horretan parte har dezaten bultzatzea.

  • Lankidetza

Erakundearen borondatea da kide guztien arteko talde-lana sustatzea, bai eta sektoreko beste erakunde eta zerbitzu batzuekiko elkarrekiko laguntza ere.

  • Profesionaltasuna

Erakundeak bere jarduketetan zorroztasun tekniko eta metodologikoarekin eta droga menpekotasunen prebentzioaren eta tratamenduaren arloan dituen ezagutzak etengabe eguneratzearekin duen konpromisoa da, une bakoitzean dauden ebidentzia zientifikoetatik abiatuta eta etengabeko prestakuntza sustatuz.

  • Parte hartzea

Erakundeko pertsona guztiak azterketa-, hausnarketa-, hobekuntza-proposamenetan eta erantzukizun-maila desberdinetan erabakiak hartzeko prozesuetan inplikatzeko konpromisoa da, iritzi-askatasuna eta komunikazioaren arintasuna eta gardentasuna bermatuz.

  • Baikortasun terapeutikoa

Aldaketa-aukeretan zentratutako arreta sustatzeko gaitasun gisa ulertuta, indarguneak eta ahuleziak aztertuz eta artatutako pertsonari bere prozesuan protagonismoa emanez.

  • Gardentasuna

Fundación Proyecto Hombre Navarra fundazioak bere laguntza- eta kudeaketa-jarduerei buruzko informazioarekin duen konpromisoa da, eta horren berri ematen die erakundeari berari eta gizarte osoari.