Helburu espezifikoak familiekin

Helburu espezifikoak familiekin
  • Arrisku-portaeren izaera eta ezaugarriak ezagutzea.
  • Bizimodu osasungarria eta ongizate psikologikoa sustatzea.
  • Nerabeekin komunikatzeko eta arazoei aurre egiteko trebetasunak hobetzea.
  • Hezkuntza-estilo sendo eta koherentea garatzea.
  • Komunikaziorako eta gatazkak konpontzeko trebetasunak garatzea.
  • Kontingentziak maneiatzeko ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea.