Suspertu taldearen ikerketa batek arrisku portaera jakin batzuk nortasun ezaugarri batzuekin lotzen ditu

 Suspertu taldearen ikerketa batek arrisku portaera jakin batzuk nortasun ezaugarri batzuekin lotzen ditu
2021/03/17 | Suspertu Programa

Lan honen helburuak hauek izan ziren: 1) alkoholaren, tabakoaren eta kababisaren kontsumoaren prebalentzia, babesik gabeko sexu-harremanak eta ikastaroa errepikatzea sexuaren arabera ezartzea. 2) nortasunaren neurriak zehauntzioaztea (i), sentsazioak bilatzea
(BS), inpultsibotasuna (Im) eta antsietatearekiko sentikortasuna (SA), sexuaren arabera; 3) profil posibleak erlazionatzea
Nortasunezkoa, jokabide horiekin. Lagina 1.324 nerabek (14-18 urte) osatu zuten. A partir
Baloratutako nortasun-dimentsioetatik 4 nerabe-talde ezarri ziren. Taldea
Nortasunaren dimentsio guztietan puntuazio altuak dituzten nerabeak dira nagusiak
Kontsumoarekiko esperimentazio-tasak. Aldiz, i eta B maila baxuak dituzten nerabeena.
Eta IMk aurkeztu zuen tasarik txikiena. Prebentziozko esku-hartzeek kontuan hartu beharko lituzkete
Adierazitako nortasun-dimentsioak, eraginkortasun handiagoz aplikatu ahal izateko.

Zerrendara itzuli