2020ko krisialdi sanitarioan, Suspertu programak erabiltzaileen %100ari eustea lortu du.

 2020ko krisialdi sanitarioan, Suspertu programak erabiltzaileen %100ari eustea lortu du.
2020/12/14 | Suspertu Programa

Suspertu programak 101 nerabe eta 122 familia artatu ditu 2020an, aurreko urteekin alderatuta. Bestalde, Gizakia Proiektuko programak 86 arreta-eskari berri jaso zituen, 2019ko aldi berean baino % 20 gutxiago. Erakundeak bere jarduera aurkezteko aurtengo txostenean nabarmentzen duenez, martxoaren 14tik aurrera (konfinamenduaren hasiera-data) nerabeen eta familien arretarekin jarraitu arren, "Sarrera berrien kopurua eten egin zen konfinamenduaren ondorengo 3 hilabeteetan. Gainerako hilabeteetan, kontaktu berrien eredua aurreko ikasturtekoaren antzekoa izan da ".

Programa hasi duten nerabeen % 67,8k behar bezala osatu dute programa. Zehazki, 40 pertsonak amaitu dute programa, aurreko ekitaldian baino 34 pertsona gehiagok, hau da, 11,13 puntu gehiago. Kanpoko prebentzioan emandako ordu-kopuruak ere nabarmen egin du gora aurreko ikasturtearekin alderatuta. Txostenak zehazten duenez, ikasgeletan programatutako saioetan eta gurasoentzat antolatutako jardueretan egin da igoera. Familien jarduerari dagokionez, igoera % 50ekoa izan da, eta ikasleena, berriz, % 30ekoa. Ikasgelako ordu-kopurua 163tik 194ra igo da ikasleen kasuan, eta 176tik 225era familien kasuan.

Gehienak mutilak dira Suspertu programan artatutako pertsonen profilari dagokionez, gehienek mutilak izaten jarraitzen dute ( % 76,67), eta neskek, berriz, % 23,33. Hala eta guztiz ere, programaren arduradunek nesken presentzia igo egin dela egiaztatu dute, aurreko urteko aldi berarekin alderatuta % 14 gehiago. Familiei dagokienez, proportzioa bidezkoagoa da: % 56,64 amak dira eta % 45,36 aitak.


Artatutakoen batez besteko adina, bestalde, 17,35 urtekoa da mutilekiko, eta 15,73koa neskekiko. Familiei dagokienez, ospitaleratze-uneko batez besteko adina 48,46 urtekoa izan zen, eta ez zegoen alde nabarmenik gurasoen artean.

Ospitaleratzeko arrazoiei dagokienez, gehienak drogengatik sartzen dira ( % 73,84). Familien % 33,6k, gainera, familia-inguruneko gatazka-egoerak aipatzen dituzte, % 15ek eskola-eremuan, eta % 6,15ek IKTen kontsumoarekin edo agresibitate-arazoekin lotutako arazoak. Gainera, % 3,07k deribazio judizialeko egoeretara jotzen du.

 

Zerrendara itzuli